Dzieci z wyzwaniami to dzieci, które prezentują dysfunkcje w obrębie układu ruchu, systemu nerwowego lub po prostu trudne zachowania, które mają wpływ na ich rozwój nie tylko psycho-fizyczny ale również społeczny i emocjonalny. Informacje tu zawarte mają na celu poszerzenie wiedzy czytelnika o możliwości wspierania dzieci z wyzwaniami ale również o samych wyzwaniach.